Крепостните стени на Месамбрия

Крепостните стени на Месамбрия

Крепостните стени на Месамбрия

Векове наред градът е бил обграден със защитни стени. Формата и големината им са се променяли с времето. Крепостните стени на града пазят следи от множество битки.

Първите стени


За пръв път укрепленията на полуострова се появявят през VIII в. преди Христа когато траките решават да построят укрепена стена с порта. По това време полуостровът е два пъти по - голям. По - късно гърци колонизират Месамбрия и подобряват защитните стени на града. При завладяването на полуострова от римляните крепостните съоръжения остават цели и се използват през следващите векове.

Стените са разрушавани при нападения на готите, и своевременно възстановявани. На снимката се вижда къде е възстановявана стената след пробойна при нападение. 

Стените са разрушавани при нападения на готите, и своевременно възстановявани. На снимката се вижда къде е възстановявана стената след пробойна при нападение. 

Присъединяването на Месамбрия към България от кан Крум.


Кан Крум превзема Месамбрия през 812г. За пробиване на стените помага един покръстен арабин. Той проектира обсадната машина с помощта, на която градът е завладян.