Църквата Свети Йоан Кръстител

Църквата Свети Йоан Кръстител в Несебър.

Църквата Свети Йоан Кръстител в Несебър

Това е най - старата църква на полуострова. Запазена е от времето на цар Борис и покръстването на българите.
 

Кога и как е построена църквата ?


Дълго време се е смятало, че църквата е построена през XI век.
Професор Никола Мавродинов я датира към X век. Тази дата е официално възприета и в много източници се използва до днес. По - късно професорът съпоставя "Йоан Кръстител" с други църкви от времето на цар Борис и намира множество сходства. Това го кара да я датира към времето на покръстването на българския народ. За построяването на църквата са преизползвани стари материали, вероятно от разрушени сгради. Стените са с мозаичен градеж от неправилно дялани камъни. На места камъните са само ломени и неоформени. Фугите от хоросан са широки и покриват част от камъните, като скриват неправилностите. Това навежда на мисълта, че църквата е била изцяло измазана отвън. Внимателния оглед на стените показва, че това не е вярно. Над вратата и част от прозорците се наблюдават украси от тухли. В горният ляв ъгъл на западната стена има кръст издялан от камък. Очевидно тези украси не са направени, за да бъдат замазани с хоросан.

В горната дясна част на църквата, от западната и страна (над днешния вход) може да се види вграден кръст. Още едно доказателство, че църквата не е била измазана отвън.

В горната дясна част на църквата, от западната и страна (над днешния вход) може да се види вграден кръст. Още едно доказателство, че църквата не е била измазана отвън.

Различен стил на градежа от този в Цариград.


Въпреки, че църквата не е богато украсена отвън, тя е невероятно красива. Строителите и са предпочели едрите кубични и цилиндрични форми. Такива форми са използвани от римляните по - рано, но това не означава, че формите на "Йоан Кръстител" са архаични. Това са форми, които се появяват като резултат от връщане към античното. В тях се появява един български поглед към миналото. Закръглеността на купoла на църквата се усеща не само от светлините и сенките, които се наслагват в неговите форми. Тя е подчертана от редовете камъни и тухли в неговия градеж. Изследванията на Елиза Майар и арх. Иван Попов показват, че всички форми на църквата са пропорционални на основата на златното сечение. Църквата е имала множество врати: три на западната фасада и по една на северната, и южната. Точното предназначение на толкова много врати не е известно и до днес. Осветлението в църквата е било осигурено от няколко тясни и дълги прозореца. Светлината, която е прониквала през тези прозорци е била недостатъчна за да се освети вътрешността на църквата. Тук е царувала мистичната светлина на свещите и кандилата.

Археологически разкопки


През 2013 г. бяха проведени спасителни археологически проучвания около църквата. В резултат на тях бе установено, че тя е построена върху основите на късноантична трикорабна базилика. Според плана си и строителните материали базиликата може да се датира от VI век.