Раннохристиянска църква (базилика) в местността

Останки от църквата след археологическа консервация.

Раннохристиянката църква в местността "Гюргева черква" край село Ломец

Години на забрава, случайно откриване, иманярски набези и нехайство

Години на забвениеСамо на километър от кастела Состра се намира местността "Гюргева черква". Близо до нея минава река Осъм. В долината на реката са съществували антични селища. Някъде там се е разклонявал и пътят Никополис ад Иструм. Дълги години тези факти са били скрити за историята тъй като от селищата не са останали видими следи а римските пътища отдавна са изчезнали или заменени от съвременни.
През 1979г. Георги Китов ръководи екип, който проучва местността. Целта на проучванията са късноантична гробница и единични гробове.
Китов за пръв път забелязва останки от антична постройка на едно възвишение в местността. До подробно проучване обаче не се стига.
Години минават и през 1999 г. странния обект е нападнат от местни иманяри.

Входа на църквата.

Входа на църквата.

РазкопкитеЧетири години след иманярските набези, през лятото на 2003 г. започват археологически проучвания. Установява се, че погребаните от времето останки са на раннохристиянска църква от IV век. Тя е еднокорабна с една полукръгла абсида. Стените и са градени от ломени камъни и тухли.
Влизането в църквата е ставало от запад.
От северната и страна са били прилепени три помещения. Вероятно две от тези помещения (прилепени едно към друго) са били предверие и стая за кръщаване.
Под пода на третото помещение беше намерена закопана урна с обгорели кости. Причините за нейното закопаване не са известни.
Покривът на църквата вероятно е бил дървен.
Църквата в местността "Гюргева черква" е имала сложна за времето си архитектура. Това показва, че тя е заемала основно място в живота на местното население през IV - V в. Била е разрушена по време на хунските нашествия през втората половина на V век.
Вероятно е преизползвана през средновековието.

 Едно от трите прилепнали към църквата помещения. Тук беше намерена закопаната урна с обгорени кости.

Едно от трите прилепнали към църквата помещения. Тук беше намерена закопаната урна с обгорени кости.

Как се стига до там


След археологическите разкопки църквата беше консервирана, частично реставрирана и оставена на произвола на съдбата.
Днес табелата оказваща посоката към църквата всъщност сочи към частен двор. Пътеката, която водеше към църквата е изчезнала. Допълнителни указателни знаци няма.
Въпреки това на мястото където някога е бил олтара на църквата почти непрекъснато гори свещ.