Покритият мост в град Ловеч построен от Майстор Кольо Фичето.

Съвременен вид на покрития мост в Ловеч.

Покрития мост в град Ловеч

Историята на моста построен от майстор Кольо Фичето

Построяването на моста.


Първия мост над реката е бил дървен. Няма точни данни кога е построен и от кого. Известно е обаче, че реката многократно го е повреждала.
Покрития мост над река Осъм е проектиран от видния български възрожденски майстор Никола Фичеф - Кольо Фичето. Той лично избрал какви камъни и дървета да се използват при изграждането на моста.

Вътрешността на моста днес.

Вътрешността на моста днес.

Опожаряването и възстановяването на моста.На втори срещу трети август 1925 г. покрития мост изгаря почти до основи при неизяснени обстоятелства.
През 1931 година на мястото на изгорелия мост е бил построен нов. Този път от железобетон с асфалтов път.
За последен път мостът е бил реконструиран през 1982 г. по проект на арх. Златев. На външен вид осъвременения мост наподобява този на майстор Кольо Фичето.
Вътрешността му обаче е осъвременена.

 Картина на старинния град Ловеч намираща се в покрития мост.

Картина на старинния град Ловеч намираща се в покрития мост.