Възстановка на римски ритуал пред кастела Состра.

Възстановка на римски ритуал пред кастела Состра.

Разцвет и опадък на Состра.

История за възход, разруха и еднo закопано гърне с монети.

Нападенията на готите през трети век и преустройството във вътрешността на кастела


През 250 г. готите нападат Долна Мизия и Тракия. След пробиването на римската граница между днешните село Хърлец и град Русе, една голяма група от тях се отправя към пътя Ескус-Филипополис. Така попадат на кастела Состра и околните селища. При нападенията им крепостта претърпява сериозни разрушения.
През 253-254 г. в Состра се завръща Втора кохорта на "Възвращенците". С нейното завръщане започва възстановяване на крепостните стени. Тогава се изгражда днес видимата стена с източната порта и кулите.
В края на IV век и най - вече през V век в кастела са построени множество сгради прилепнали до източната стена. По това време целия облик на Состра се променя. Зазидани са три от четирите порти (остава само източната). Построени са множество сгради, които запушват някои от улиците на кастела. Разрушават се по-стари постройки. В кастела са настанени варварски наемници, чиято военна организация няма нищо общо с предходната епоха.

В ляво се вижда зид издигнат на мястото на южната порта. В дълбочина е входа някога принадлежал на квадратна кула която е охранявала портата.

В ляво се вижда зид издигнат на мястото на южната порта. В дълбочина е входа някога принадлежал на квадратна кула която е охранявала портата.

Краят на Состра


Малко преди края на съществуването си, укрепения военен лагер Состра се превръща отново в цивилно селище. Точните обстоятелства при които Состра е унищожена не са ясни. Знае се само, че в края на V в. хуните нападат крепостта и селищата около нея. Така завършва съществуването на кастела Состра в дреността.

 Останки на едната от кулите на Состра. Ясно личи съвременната възстановка.

Останки на едната от кулите на Состра. Ясно личи съвременната възстановка.

Махалата Ломешки ханчета


Векове по-късно близо до погребаните от времето останки на Состра възниква махалата "Ломешки ханчета". Обитателите и често намирали в полето плочки с изображението на конник държащ копие. Kръстили мястото "Калугерското", защото смятали, че там лежат останките на отдавна разрушен манастир, а върху плочките е изобразен Свети Георги Победоносец. Никой не подозирал, че преди векове на това място е имало светилище на бога Конник. Оброчните плочки изработени в едно от селищата на Состра били дар към него за да пази войниците докато преминават мрачната Стара планина.

 Изглед от кастела към Ломешките ханчета.

Изглед от кастела към Ломешките ханчета.

Гърнето с монетите


Годината е 2013. В состра се извършват поредните археологически проучвания. Този път интерес представляват сгради в източната част на кастела. Внезапно металотърсача издава звук който указва присъствието на метал. Археолозите повдигат плоча от пода на антична сграда и откриват гърне с монети.
Кога и кой ги е скрил вероятно никога няма да разберем. Учените предполагат, че в гърнето са се намирали неплатените заплати на войниците които са служили в Состра. За да не попаднат монетите във вражески ръце, ковчежника ги скрил под пода. Който и да е бил той, никога не се е върнал за да пробере гърнето с монетите.

 Мястото на което бяха открити заплатите на римксите войници.

Мястото на което бяха открити заплатите на римксите войници.

Избрахме за вас: