София - град с хилядолетна история

Снимки на забележителните исторически обекти в града.

  Живота в софийското поле е възникнал преди осем хилядолетия. Градът предшественик на днешната българска столица е създаден от племето Серди и е носил името Сердополис. Мястото на което е създаден не е случайно. Най - късия път между Европа и Азия минава от тук. Градът е просъществувал две хилядолетия преди да бъде завладян от римските легиони в началото на I век сл. Хр.
  Римляните го наричат Сердика. През римската епоха той става един от най - значимите градове във вътрешността на Балканския полуостров.
  В няколко фотопътеписа бихме искали да ви заведем на едно виртуално пътуване в миналото на този град.

Ротондата Свети Георги

Колко ли истории би ни разказала ако можеше да говори ?

ВИЖТЕ ОЩЕ

Църквата "Света София" - дала името на град София

Божията мъдрост или защо има толкова много църкви кръстени така ?

ВИЖТЕ ОЩЕ

Още пътеписи