Ротондата Свети Георги днес
Ротондата Свети Георги днес

Ротондата Свети Георги

Колко ли истории би ни разказала ако можеше да говори ?


Колко ли истории би ни разказала ротондата Свети Георги ако можеше да говори?
Сигурно би ни казала за Улпия Сердика - града, в който е построена, за оживените и шумни римски улици, които са съществували по онова време, за съдбите на хората, които са живели наблизо, и за високите крепостни стени.

Част от римската улица, която се намира пред ротондата Свети Георги (от източната и страна).
Вижда се, че църквата е построена на по - високо ниво от това на улицата. Това предполага, че тя е построена на по - късен етап, вероятно в началото на четвърти век.

Част от римската улица, която се намира пред ротондата Свети Георги (от източната и страна).
Вижда се, че църквата е построена на по - високо ниво от това на улицата. Това предполага, че тя е построена на по - късен етап, вероятно в началото на четвърти век.


Но най-много би ни разказвала за християните преминали през дверите и в миналото.
С гордост би ни разказала за времената, в които е превърната в баптистерий и за хилядите хора кръстени там.

 Един от прозорците построени след възстановяването на ротондата.

Един от прозорците построени след възстановяването на ротондата.Вероятно с малко тъга би ни разказала за периода в които е била разрушена от хуните и изоставена на произвола на съдбата.
След това с надежда би ни казала за времена, в които е преустроена и отново изписана. За онези времена, в които духът на християнството се е възродил и тя отново е процъфтявала изпълнена с хора молещи се за здраве и по - добри дни.
Накрая вероятно би ни насърчила да не се предаваме и да се борим докрай, защото колкото и тъмна да изглежда нощта, светлината на изгрева ще дойде.

 В близост до ротондата могат да се видят основите на една голяма трикорабна базилика, вероятно обществена сграда и на по-малки сгради. Едната от сградите има римска отоплителна система „хипокауст“.

В близост до ротондата могат да се видят основите на една голяма трикорабна базилика, вероятно обществена сграда и на по-малки сгради. Едната от сградите има римска отоплителна система „хипокауст“.

Избрахме за вас: